TV Nordsjælland har bragt en udsendelse om Skævinge Kunstforenings 40 års jubilæum.


Du finder denne udsendelse ved at benytte følgende link:


http://webtv.tvnordsjaelland.dk/?poditemid=36646&sec=1307.


Her vælger du så udsendelsen fra den 29-04-2016, hvor du finder historien om jubilæet under punkt 4.


God fornøjelse.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 20-04-2016 har Skævinge Kunstforening fejret 40 års jubilæum.


PROGRAM FOR JUBILÆUMSDAGENE.


Kunstudstillingen i Kunstlængen (KL) og Hovedhuset (HH) har værker fra 60 kunstnere,

som igennem 40 år har udstillet i kunstforeningen.


I Rytmelængen (RL) udstilles for første gang Skævinge Kunstforenings egne værker.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20-04-2016


17:00 - 19:00   Fernisering med festtaler (HH).

19:30 -              Festmiddag for kunstforeningens medlemmer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-04-2016


15:00 - 18:00   Udstillingerne er åbne.

15:00 - 17:00   Lav din egen blomsterdekoration, du betaler kun for materialer (HH).

15:00 - 18:00   Lav din egen skulptur i ler (HH).

17:00 - 18:00   Underholdning med Georg og Lucas (RL).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-04-2016


11:00 - 15:00   Udstillingerne er åbne.

11:00 - 12:00   Demonstration af filtning med uld og silke (HH).

11:30 - 12:30   Flamencodans (RL).

13:00 - 14:00   "Two Elements" underholder (KL).   

14:00 - 15:00   Demonstration af filtning med uld og silke (HH).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-04-2016


11:00 - 15:00   Udstillingerne er åbne.

11:00 - 12:00   "Crazy Hearts Duo" underholder (RL).

12:00 - 13.00   Lodtræning af sponsorværker (HH).

13:00 - 14.00   "Sjansens Jazz Band" underholder (RL)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hver dag i åbningstiden vil der være mulighed for at blive karikaturtegnet af

Per Møller samt købe kunstnerartikler hos CreateArt (HH).SKÆVINGE KUNSTFORENING, FØLLEGÅRD, FØLLEGÅRDSVEJ 4, 3320 SKÆVINGE


(Senest revideret på hjemmesiden den 29-03-2016 af Bernt Salzwedell)


I forbindelse med jubilæet er der udarbejdet et festskrift, hvor man blandt andet kan læse alle formænds indlæg i denne forbindelse.


Du kan læse dem her:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finn Olsen


Skævinge kunstforening 40 år!


40 år er lang tid at huske tilbage, men jeg forsøger efter bedste evne.


Det hele startede med nogle indlæg i avisen af keramikeren Jørgen Østergård, hvor han efterlyste en kunstforening i Skævinge kommune. Det medførte henover forår og sommeren 76, at der blev stiftet en kunstforening.

Jeg blev den første formand. I bestyrelsen sad blandt andre Jørgen Østergård, Søren Stauning og ikke mindst Carsten Brasen (jeg har sikkert glemt nogen). Carsten havde en kunstsamling og stillede beredvilligt dele af den til rådighed for kunstforeningen. Bl.a. en mappe med Cobrakunst, der kun havde været udstillet på Gallerie Moderne i Silkeborg og nu blev udstillet på biblioteket i Skævinge som kunstforeningens første udstilling. Udstillingen gav en del omtale, så på den måde kom foreningen godt fra start.


Carsten stillede også værker til rådighed for udlån til medlemmerne for et år af gangen. På den første generalforsamling fik jeg selv et af hans billeder til låns, som jeg i virkeligheden ikke syntes var noget - men nu var det dette billede, jeg fik med hjem. Vi hængte det op og gik og kikkede på det. Lidt efter lidt så vi nye ting i billedet, og det endte med, at vi, da vi fik muligheden året efter, valgte netop dette billede endnu en gang og var kede af det, da det endegyldigt blev afleveret tilbage til Carsten Brasen.


Bestyrelsen havde den indstilling, at værker indkøbt af foreningen skulle forblive i foreningen til glæde for nye og gamle medlemmer. Det gjorde, at der mødte mange op til generalforsamlingen, for at se om heldet var med dem i år, så de fik lige netop den kunstgenstand til låns, de havde forset sig på. Der var også mulighed for at købe de erhvervede malerier til kostpris.


Økonomien var foreningens svage punkt. Det vidste jeg alt om, for da jeg gik af som formand, fortsatte jeg som kasserer indtil omkring 1989. Udstillingerne skulle forsikres, selv om biblioteket var forsikret, og da vi senere fik lokale i Brugsen, skulle det også særforsikres. Samtidig skulle kunstforeningen købe et værk af den udstillende kunstner, så det satte selvfølgelig også sine begrænsninger, selv om mange kunstnere bøjede reglerne, så godt de formåede. På trods af det formåede vi at få mange kendte og anerkendte kunstnere til at udstille i vores lille kunstforening. Lad mig nævne i vilkårlig rækkefølge: Heerup, Voigt Steffensen, Asger Jorns to gange, Alice Kalsøe, Harem m.fl.


Nogle af de udstillinger, hvor publikumsinteressen var størst, var med lokale kunstnere: Svend Arre og Harald Heiring, selv om vi i de år var i konkurrence med det lokale udstillingssted Hejrehuset.

For at strække økonomien lavede vi udstillinger med medlemmernes egne billeder, hvor de kort fortalte, hvorfor de netop havde valgt det billede.


Kunstforeningen var aldrig blevet den forening, der sprudlede af liv og virketrang, hvis ikke der havde været en kreds af mennesker, som ønskede at skabe liv og sammenhæng i den lille nydannede Skævinge Kommune. Sammen med en række andre aktive grupperinger var kunstforeningen med til at skabe et bindeled mellem kommunens små bysamfund. Det som kredsen bag Føllegård prøver at opnå i dag.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pia B. Mørck


30 år er lang tid at huske tilbage til…


Jeg blev formand for Kunstforeningen i foråret 1985 efter Flemming Munch Mortensen. Skævinge Kunstforening var en forening med mange ambitioner.  Det største problem vi havde, som jeg husker det, var, at der ikke var egnede lokaler til udstillinger i kommunen.  Og ingen stod i kø for at afhjælpe dette basale problem.

En ildsjæl kom Foreningen til undsætning, det var Jens J. Hindhede fra Skævinge Brugs.  Hindhede tilbød os kælderlokalerne under Brugsen til foreningens udstillinger, mod at foreningen selv istandsatte disse, med maling og spotlamper etc.  Aftalen var ca. 4 udstillinger årligt med gratis adgang gennem Brugsen og desuden fik vi donationer i form af vin og chips til receptionerne.


Jeg husker ikke foreningen som en forening med en stor bankbog.  Det løb rundt ... Der var de faste udgifter til forsikringer og Foreningen forpligtigede sig til i forbindelse med en udstilling, til at købe et værk af kunstneren, og på den måde udvide foreningens egen samling til glæde for medlemmerne, og ikke mindst udlån for samme på den årlige generalforsamling.


Det blev til mange udstillinger i kælderen med mange alsidige kunstnere og udtryk – både lokale garvede kunstnere som Mette Friis, Henning Pedersen, Svend Arre, Leif Nielsen, Heiring, men også debutanter som Kari Skytt Andersen og Ejner Max Andersen og ikke mindst klassen fra Skævinge skole, med deres højhusbilleder inspireret af Hundertwasser.


Vi havde held med en udstilling af Henry Heerup, året efter han blev 80 år og var blevet hyldet i Kunstforeningen Gl. Strand. Collager af Lotte Dandanell sammen med Kirsten Pedersen med sine farverige sprællemænd. Desuden en privat samling af oliemalerier og litografiske tryk af Asger Jorn, hvor Jens Hindhede sov i sin stribede pyjamas i en tremmeseng nede i kælderen - udstyret med et boldtræ, hvis nogle ville kigge forbi uden for Brugsens åbningstider.

Publikumsmagneten var udstillingen med lokal kunst, hvor foreningen opfordrede til, at man skulle komme med et billede fra sin egen stue – et billede man holdt specielt meget af eller, som havde en god historie.


Men foreningen var også udadvendt – jeg husker specielt en sjov og dejlig Jyllandstur. Turen gik til Herning og Silkeborg, hvor vi så Carl Henning Pedersen, Tekstilmuseet samt Asger Jorn museet og Galleri Moderne i Silkeborg. Dejlig farverig kunst.  Alt på turen skulle gøres så billigt som muligt, så vi overnattede i køjesenge på vandrehjemmet Katrinelyst 10 km. uden for Silkeborg, men vi var ikke alene. 100 Sibirian Husky hunde (grønlandske slædehunde) samt ejere havde slået sig ned sammesteds - søvn blev der ikke meget af den nat - vi blev underholdt hele natten med ”ulvehyl” op mod en fantastisk flot fuldmåne!


Udstillingsmulighederne i Brugsen sluttede, da de selv skulle bruge kælderlokalerne. Det samme gjorde jeg i foråret 1989, hvorefter Hanne Dyrvang overtog roret og udstillingsmuligheder i Skævinge præstegård.

Jeg husker tilbage på tiden som en rigtig dejlig tid, en farverig tid - ikke mindst møderne med de udstillende kunstnere, at komme lidt tættere på dem, i deres atelier, se deres arbejdsprocesser, ideer og visioner.


... en forening af ildsjæle, der stadig brænder…


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hanne Dyrvang 


Jeg blev formand for foreningen i 1989, og afløste Pia Mørck. Mads Lundgren var medlem af foreningen, og lavede lokalradio ”Radio Arresø” sammen med min mand Henning Andersen, og jeg blev spurgt. Jeg havde ikke haft kontakt med Kunstforeningen tidligere, kun set udstillingerne, men jeg synes at det kunne være spændende at være med til.


I nogen år havde foreningen lånt Brugsens kælderlokaler til udstillinger, men det var ikke længere muligt. Vi fik lov til at låne det store lokale i præstegården, den første udstilling i præstegården var i oktober 1989. Det er et fint lokale som også har den historie at det tidligere var gårdens kostald. Det var hyggeligt at være i præstegården og være med til at bruge den.


Bestyrelsen fremstillede et antal hvidmalede skillevægge som vi kunne bruge til ophængning af malerier. Dem fik vi lov til at opmagasinere i et andet rum i præstegården.  Der har været skiftende medlemmer i bestyrelsen, nogen i mange år, andre i færre. Samarbejdet har altid været godt og hyggeligt.

Vi holdt 2 – 4 udstillinger om året, alle i en weekend. Bag en udstilling ligger en hel del planlægning og praktiske aftaler. Pressemeddelelse og udstillingskatalog, ophængning, indkøb, evt. hente og bringe kunstværkerne.  Vi holdt naturligvis fernisering hvor vi inviterede borgmester og kommunalbestyrelse (og også præstefamilien håber jeg). 


Der kom ikke så mange ind og så udstillingerne selvom vi gjorde hvad vi kunne for at reklamere, med pressemeddelelse, plakater i butikkerne, skilt udenfor porten til præstegården, og en enkelt gang et par ”sandwich-drenge” der gik med skilte oppe ved Brugsen. Jeg kan se at jeg har udtalt at ”kommer der 80 er det fint” – det lyder som et flot besøg til en udstilling. Vi så nogen gange se en lind strøm af mennesker der gik forbi præstegården og vores skilt – over til sportshallen 


Vi holdt mange flotte udstillinger med dygtige kunstnere, tit flere kunstnere på samme udstilling. En enkelt udstilling lokkede måske besøgende til som ellers ikke ville komme. Det var en udstilling med smukke ting fra Arresø Glashytte, og en lokal pressefotograf Bo Jarner.  Han udstillede en masse flotte fotos i sort-hvid, og heriblandt en lille serie med en hjemmeslagter der havde arbejdet på gårdene i Skævinge, Hans Hansen. 


Vi købte et værk af de der udstillede, hvis det lå indenfor vores økonomiske råderum. Foreningens budget har aldrig været stort. Kontingent var 125 kr., i starten lidt mindre for pensionister. Vi søgte om kommunalt tilskud hvert år til foreningens arbejde, vi fik vist omkring 2-4.000 kr. Ellers var vores indtægt medlemskontingent, og så var der hvert år medlemmer der købte det billede de havde haft lånt. 


Alle skulle have mulighed for at være medlem, og derfor skulle kontingentet være billigt. Sådan er det stadig, i dag koster det 150 kr. Medlemstallet var skiftende omkring 50 – 70, der er naturligvis nogen der flytter eller mister interessen efter nogen år, men der kommer også nye til. 

En eller to gange om året tog vi på udflugter til kunstnere, og købte eventuelt nye værker til samlingen. Det var hyggelige ture, og spændende at møde kunstnerne i deres galleri eller hjem.

Vi havde et lille loftslokale på Skævinge Rådhus på Harløsevej hvor vi kunne stille de værker der ikke blev udlånt på generalforsamlingen. I nogen år hængte vi også et maleri op på plejehjemmet og på rådhuset.


På et tidspunkt ønskede jeg ikke at være formand længere. Undervejs var jeg også blevet kasserer. Jeg havde fuldtidsjob og fik i 1996 mit tredje barn. Vi havde overvejelser om at arbejdet med udstillingerne var stort, og der kom kun få ind og så dem.  Det var vist også heromkring at vi skulle til at betale for at låne præstegårdens lokale. Ikke et stort beløb, men vi synes alligevel det var ærgerlige penge ud af vores lille budget. Jeg tror også at medlemstallet var ret lavt. Så der var behov for nye kræfter.


Jeg fortsatte som ekstern kasserer uden for bestyrelsen, og har været det siden, med omkring et års pause.

Kirsten Tang-Holbek blev formand i 2001, vi fik en ny dygtig formand med en masse energi og gode ideer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kirsten Tang-Holbek


I 1999 blev jeg valgt ind i bestyrelsen, og i 2001 afløste jeg Hanne Dyrvang som formand.  Jeg var formand i 12 år indtil 2013, hvor Inger Larsen tog over.


I de 2 år, hvor jeg var medlem af bestyrelsen, fik jeg interesse for kunst og for at arbejde i kunstforeningen med at skaffe medlemmer og arrangere udstillinger, og det har bestemt været et lystbestemt arbejde.


I de foregående år havde der ikke været større udstillingsaktivitet, og det var nok den største udfordring, men også at finde et nyt sted, hvor der kunne arrangeres udstillinger, og helst et sted, som vi kunne kalde ”vores eget”.


I 2004 blev Føllegård indviet som kultur- og ungdomshus med Bjarne Jespersen som leder, og det blev en stor lykke for kunstforeningen at blive en del af dette hus.  Men mit første arrangement som formand var amatørkunstudstilling på biblioteket med 16 deltagere, som vi fik fat i gennem annonce i lokalavis og opslag.

I 2006 havde vi 3 udstillinger i løbet af sommeren, og deltog i Kulturnatten i september.  Den største publikumssucces bliver nok kunstudstillingen ”Det er bare mænd” i 2009, hvor 18 kunstnere udstillede, og alle kom for at se, om der var bare mænd – det var der også, men emnet relaterede til mænd som motiv.  Opfølgningen blev ”Skønne kvinder” og ”De pokkers unger”, og de var også sjove at arrangere.   Vi var også nogle år en del af Hillerød Kunstdage, og samarbejdet med de øvrige brugere af Føllegård resulterede nogle år i arrangementet Skævinge Kulturnat og dannelse af foreningen Føllegård alive – som fik Hillerød kommunes kulturpris i 2013.  Medlemsudstillinger, julemarkeder og kunsthåndværkermarkeder var også nogle af de aktiviteter, jeg var med til at starte.

Kontakten til kommunen har været rigtig god, man har været lydhøre over for ønsker og ideer, specielt skal nævnes politikere som Klaus Markussen og Kirsten Jensen, men ansatte i kultur- og fritidsforvaltning har hjulpet meget.  Borgerne var lidt ”sene i optrækket” med at komme til arrangementerne, men igennem årene er der kommet en fast skare, som kommer trofast hver gang, der sker noget.  Og medlemsskaren voksede, der var 82 medlemmer, da jeg stoppede.


Det har bestemt været nogle lykkelige år, jeg har haft nogle dejlige kollegaer i bestyrelsesarbejdet og mødt en masse skønne kunstnere, som det stadig er dejligt at møde på udstillinger rundt omkring, og interessen for kunst er blevet skærpet gennem de mange år. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inger Larsen


Jeg hedder Inger Larsen og er nuværende formand for Skævinge Kunstforening.

Jeg overtog formandsposten efter Kirsten Tang Holbek – men har dog siddet i kunstforeningens bestyrelse som menigt medlem i nogle år.


I min formandsperiode har vi forsøgt at fortsætte med det høje aktitvitetsniveau og engagement, som kendetegnede Kirstens formandsperiode men har måttet erkende, at det kan være svært at trække besøgende til Føllegård. Det har betydet at vi har måttet skære lidt i antallet af arrangementer gennem de sidste tre år.


Perioden har dog budt på fine udstillinger. Kirsten havde planlagt en smuk udstilling med billeder fra Færøerne i 2013 og hun havde også gjort forarbejdet til vores septemberudstilling samme år: Sten Glas Træ, hvor vi virkelig forsøgte os med at bruge det store lyse rum med staldvinduerne effektivt. Det samme gjorde vi så i 2014 med septemberudstillingen: Mennesker mødes.  Skillevæggene er forsvundet og lyset strømmer ind 


Vi har haft to kunsthåndværkermarkeder om året i nogle år på gården. Vi har imidlertid måttet erkende at der kommer for få til vores forårsmarked. Til gengæld er vores julemarked ved at blive en rigtig stor succes med mange besøgende.


Vi er meget glade for vores udstillingslokaler på Føllegård, men de giver os også nogle udfordringer fordi det største - og bedste lokale -  er uopvarmet. Vores samarbejde med de udstillende kunstnere har for størstepartens vedkommende dog været rigtigt  fint. De fleste kan - som vi – se mulighederne i det smukke lokale og gardere sig mod kulden. I vores medlemsgruppe har vi aktive malere, der også stiller op med deres billeder, hvis vi lige står og har lidt ekstra vægplads.


I de senere år er gårdens lokaler blevet flittig brugt af andre end kunstforeningen. Der er kommet madklub, strikkeklub, kniplegruppe, øvelokaler til udøvende musikere, og rytmelængen er blevet udstyret med en flot scene og en bar. Interessegrupperne er samlet under paraplyorganisationen Føllegård Alive.

Vi har som nævnt oplevet faldende besøgstal til vores udstillinger, men takket være vores samarbejde med Føllegård alive om arrangementer på gården -  i rytmelængen eller på gårdspladsen -  sammen med vores udstillinger er der skabt et miljø, som trækker folk til og giver flere besøgende.


Bestyrelsen håber at kunne fortsætte dette samarbejde i årene, der kommer.


Vi glæder os til at kunne præsentere et flot arrangementsprogram i anledning af foreningens 40 års jubilæum her i 2016.


På gensyn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------