Skævinge Kunstforening Ordinær generalforsamling 16. marts 2022, kl. 19 pa Føllegaard


Agenda


Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter.


1. Valg af dirigent – HVEM KAN / VIL?


2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Smadar Markussen


3. Formandens beretning


4. Køb af billeder / kunstværker – kan betales kontant eller bankoverførsel på generalforsamlingen


5. Regnskab ved kassereren, herunder værdifastsættelse af foreningens samling. Foreningen har pt i alt 70 værker.


6. Fastsættelse af kontingent for 2023. Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent – 150 kr.


7. Indkomne forslag fra medlemmer – bedes være formanden i hænde senest d. 2. marts 2022. Alle forslag bedes mailes til skaevingekunst@gmail.com. Forslag fra bestyrelsen til vedtægterne §5: Nuværende formulering: § 5 Kontingentet for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet indbetales senest på generalforsamlingen. Foreslået tekst: § 5 Kontingentet for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet indbetales senest 5 dage før datoen for generalforsamlingen.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 2 år. På valg: Smadar Markussen – formand, ønsker genvalg Ib Mathiessen – medlem, ønsker genvalg Lene Kure Larsen – medlem, ønsker genvalg Annette Stacey – medlem, ønsker genvalg Ikke på valg: Bernt Salzwedell– medlem Anne Henriksen – medlem Pia Gilvad Nielsen – suppleant (bestyrelse har p.t. kun 1 suppleant)


9. Valg af revisorer På valg: Gerda Lauridsen – modtager genvalg? Ikke på valg: Kirsten Tang-Holbek


10. Orientering om SKIF (Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus) ved Bernt Salzwedell


11. Udlån af foreningens samling


12. Eventuelt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUNSTHÅNDVÆRKERNES JULEMARKED

D. 16.-17. NOVEMBER 2019, 11-16 BEGGE DAGE

Se under "Kalender"